Choosing Wisely
/


Het verbeteren van zorg

 

 

 

DE VRAGENLIJST IS GESLOTEN!!!

 

 

 

Wilt u ook de poliklinische zorg van patiënten met lymfeklierkanker verbeteren?

Help ons dan met het invullen van een korte vragenlijst!

Geachte Heer/Mevrouw,

 In Nederland zijn ongeveer 20.000 patiënten die lymfeklierkanker hebben of hebben gehad. Op de polikliniek zien we dan ook dagelijks patiënten ter controle. Soms in verband met behandeling maar ook vaak ter controle nadat een behandeling al voltooid is. De frequentie van controle en de onderzoeken die daarbij gebruikt worden kunnen soms verschillen.

 In het kader van verbetering van patiëntenzorg zijn wij bezig met een onderzoek dat zich richt op de follow-up van patiënten met lymfeklierkanker. Het betreft een samenwerking tussen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam.

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk rondom de controles bij patiënten met (doorgemaakte) lymfeklierkanker. Welke onderzoeken worden er bij u verricht en hoe vaak? Ook willen we de behoefte van de patiënt beter in kaart brengen om de controles zo zorgvuldig en efficiënt te laten verlopen en af te stemmen op de wens van u als patiënt. Hierbij is de mening van u, de patiënt, van groot belang. Wat verwacht u zelf bij controles? En hoe voelt u zich voorafgaande aan uw afspraak en daarna?

 De vragenlijst is inmiddels gesloten en wij zijn bezig met het analyseren van de uitkomsten.

 

 

Hartelijk bedank voor uw interesse!

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: choosingwisely@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Drs. A. de Coninck                                               Prof. Dr. H.C. Schouten